Salonek
Zdeněk Mařatka
Cena pronájmu: 1200 Kč/hod.
Maximální kapacita: 40 osob
Možnosti uspořádání: školní (24 osob) do písmene "U", (16 osob) do písmene "U" - oboustranně (24 osob), divadelní (40 osob)
Velikost: 51 m²
Vybavení místnosti:
  • wifi připojení k internetu
  • plátno
  • dataprojektor
  • notebook
  • laserové ukazovátko
  • mikrofon
  • flipchart

Technické vybavení místnosti není zahrnuto v ceně pronájmu. Požadavky na techniku je nutné specifikovat předem v objednávce.