Kongresový sál
Johann Gregor Mendel
Maximální kapacita: 120 osob
Možnosti uspořádání: divadelní - kapacita 120 osob
Velikost: 99 m²
Vybavení místnosti:
  • wifi připojení k internetu
  • plátno
  • dataprojektor
  • notebook
  • laserové ukazovátko
  • mikrofon
  • flipchart

Technické vybavení místnosti není zahrnuto v ceně pronájmu. Požadavky na techniku je nutné specifikovat předem v objednávce.