Rezervace ubytování: +420 261 092 370, rezervace@hotel-ilf.cz

Konferenční místnost 9
Rudolf Jedlička
Cena pronájmu: 1000 Kč/hod.
Maximální kapacita: 60 osob
Možnosti uspořádání: školní (kapacita 60 osob)
Velikost: 100 m²
Vybavení místnosti:
  • wifi připojení k internetu
  • plátno
  • dataprojektor
  • počítač/notebook
  • laserové ukazovátko
  • mikrofon
  • flipchart

Technické vybavení místnosti není zahrnuto v ceně pronájmu. Požadavky na techniku je nutné specifikovat předem v objednávce.

Přehled konferenčních místností