Rezervace ubytování: +420 261 092 370, rezervace@hotel-ilf.cz

Konferenční místnost 8
Karel Raška
Cena pronájmu: 1000 - 2000 Kč/hod.
Maximální kapacita: 50 osob
Možnosti uspořádání: školní (kapacita 50 osob) - cena 1000 Kč, PC učebna (kapacita 23 osob/PC) - cena 2000 Kč
Velikost: 97 m²
Vybavení místnosti:
  • wifi připojení k internetu
  • plátno
  • dataprojektor
  • počítač/notebook
  • laserové ukazovátko
  • mikrofon
  • flipchart
  • 23 PC

Technické vybavení místnosti není zahrnuto v ceně pronájmu. Požadavky na techniku je nutné specifikovat předem v objednávce.

Přehled konferenčních místností