Konferenční místnost 8 - Karel Raška

Cena pronájmu: 

1000 - 2000 Kč/hod.

Možnosti uspořádání a kapacity: 

školní (kapacita 50 osob) - cena 1000 Kč
PC učebna (kapacita 23 osob/PC) - cena 2000 Kč

Velikost: 

97 m²

Vybavení místnosti: 

  • wifi připojení k internetu
  • plátno 
  • dataprojektor
  • počítač/notebook
  • laserové ukazovátko
  • 23 PC stanic

Další možnosti vybavení  (na objednání v omezeném množství)

  • mikrofon 
  • flipchart 

Technické vybavení místnosti není zahrnuto v ceně pronájmu. Požadavky na techniku je nutné specifikovat předem v objednávce.

Fotografie: