Konferenční místnost 4 - Jiří Widimský

Cena pronájmu: 

750 Kč/hod.

Možnosti uspořádání a kapacity: 

divadelní (kapacita 30 osob)
do písmene "U"  (15 osob)

Velikost: 

33 m²

Vybavení místnosti: 

  • wifi připojení k internetu
  • plátno 
  • dataprojektor
  • počítač/notebook
  • laserové ukazovátko 

Další možnosti vybavení  (na objednání v omezeném množství)

  • mikrofon 
  • flipchart 

Technické vybavení místnosti není zahrnuto v ceně pronájmu. Požadavky na techniku je nutné specifikovat předem v objednávce.

Fotografie: