Konferenční místnost 3 - Gerty Theresa & Carl Ferdinand Cori

Cena pronájmu: 

1000 Kč/hod.

Možnosti uspořádání a kapacity: 

školní (50 osob)
do písmene "U"  (30 osob)
do písmene "U" - oboustranně  (42 osob)

Velikost: 

65 m²

Vybavení místnosti: 

  • wifi připojení k internetu
  • plátno 
  • dataprojektor
  • počítač/notebook
  • laserové ukazovátko 

Další možnosti vybavení  (na objednání v omezeném množství)

  • mikrofon 
  • flipchart 

Technické vybavení místnosti není zahrnuto v ceně pronájmu. Požadavky na techniku je nutné specifikovat předem v objednávce.

Fotografie: