Směnárenská činnost

Klient má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin po jeho provedení, a to v provozovně, kde obchod provedl. Lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností v provozovně, ve které klient směnárenský obchod provedl. Platí provozní doba uvedena na dokladu o provedení směnárenského obchodu. Je-li tato lhůta přerušena, neskončí dříve než za 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet.

Nemůže-li klient odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu proto, že mu v tom brání překážka na straně provozovatele, může od smlouvy odstoupit ve lhůtě 6 měsíců ode dne provedení směnárenského obchodu, a to i v jiném místě provozovatele než v provozovně, ve které byl proveden směnárenský obchod , nebo poštou na adresu sídla uvedenou na finálním dokladu. Totéž platí pro případ, neodstoupí-li klient smlouvy , protože byl provozovatelem uveden v omyl nebo jej provozovatel neinformoval o právu odstoupit od smlouvy na kurzovním lístku , předsmluvní informaci nebo na dokladu o obchodu.
Klient odstoupí od směnárenského obchodu tím, že v provozovně, kde byl obchod proveden, osobně projeví vůli od obchodu odstoupit a vrátí peněžní prostředky, které mu byly původně vyplaceny, případně jejich vrácení nabídne a provozovatel je přijme. Vznikají-li pochybnosti ohledně odstupovaného obchodu, provozovatel může požadovat doklad o tomto obchodu.

Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu Finančnímu arbitrovi ČR (Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz), nebo stížnost České národní bance ( Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1, www.cnb.cz/exchange).

PřílohaVelikost
PDF icon kurzovni_listek.pdf789.3 KB